Tài liệu tham khảo

Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn tự cắt may từ cơ bản đến nâng cao.

Alamode xin giới thiệu tới các bạn cuốn Giáo trình cắt may căn bản của tác giả Triệu Thị Chơi   Download giáo trình Link 2: Giáo trình cắt may...

Giáo trình cắt may căn bản – Triệu Thi Chơi

Alamode xin giới thiệu tới các bạn cuốn Giáo trình cắt may căn bản của tác giả Triệu Thị Chơi   Download giáo trình Link 2: Giáo trình cắt may...

PHẦN A – KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN Chương 1 – Dụng cụ nghề may 1-Giới thiệu chung 2-Các loại dụng cụ cắt may Chương 2 – Kỹ thuật khâu...

Giáo trình công nghệ may – Nguyễn Tiến Dũng | Lê Thị Mai Hoa

PHẦN A – KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN Chương 1 – Dụng cụ nghề may 1-Giới thiệu chung 2-Các loại dụng cụ cắt may Chương 2 – Kỹ thuật khâu...

Cuốn KỸ THUẬT CẮT MAY TOÀN TẬP sẽ cung cấp những tài liệu tương đối đầy đủ mọi vấn đề thuộc phạm vi của kỹ thuật may, từ việc tìm...

Kỹ Thuật Cắt May Toàn Tập

Cuốn KỸ THUẬT CẮT MAY TOÀN TẬP sẽ cung cấp những tài liệu tương đối đầy đủ mọi vấn đề thuộc phạm vi của kỹ thuật may, từ việc tìm...